Start

Historien om hur vi 2001 köpte ett fallfärdigt torp i Bettna i Sörmland är redan skriven (se under fliken Gamla Hemsidan) . Nu ger jag mig på arbetet med att konvertera hemsidan till ett modernare format, samt att fortsätta där jag gav upp.

Häng med på en resa som kostat oss så många arbetstimmar men som har gett en oss en erfarenhet som vi aldrig hade kunnat få på annat sätt. Utan Magneberg hade vi inte varit de människor vi är idag!

Välkommen till Magneberg! Hoppas att ni ska trivas!

Pernilla Claug

P.S. De år som börjar med en asterisk (*) har jag inte fört över all information från den gamla sidan ännu. Likaså är de sidor som inte är klara markerade på samma sätt. Den komplette historien finns då under Gamla hemsidan.